Forskningen bakom Evelle

 

Två tabletter dagligen kan enligt forskning hålla huden ung genom att sakta ner utvecklingen av rynkor och förbättra hudens elasticitet. Det låter kanske för bra för att vara sant, men det är vad dermatologer vid SIT (Skin Investigation and Technology Hamburg GmbH) har visat i en vetenskaplig studie med Evelle.

 

I studien som pågick i tre månader ingick 62 kvinnor i åldrarna 45-73 år. Hälften av kvinnorna fick två tabletter Evelle per dag och den andra hälften fick inaktiva placebotabletter.

 

Vid studiens start mättes och skannades huden på alla kvinnor. Detta upprepades efter sex veckor och vid studiens slut. På illustrationen kan du se hudens struktur vid början av studien och efter 12 veckor. Huden var signifikant jämnare i gruppen som fick Evelle efter 12 veckor, jämfört med placebogruppen. Forskarna kunde också mäta en förändring i hudens elasticitet. Med högspecialiserad mätutrustning och med fotoskanning av huden kunde forskarna vid SIT (Skin Investigation and Technology Hamburg GmbH) följa förändringar i struktur och elasticitet i kvinnornas hud.

Genom fotoskanning kunde de se tydliga förbättringar i rynkorna på huden.

 

Studien visade att genom att tillföra de viktiga näringsämnen som finns i Evelle kunde hudens åldrande minskas. Vetenskapliga undersökningar och forskning har visat att näringsämnen som absorberas av kroppen och som levereras till blodet och vidare till huden kan återskapa hudens elasticitet och minska utvecklingen av rynkor.

Bibehåll din hud

En placebokontrollerad klinisk studie visade att personer som använder Evelle bibehåller en normal hud till skillnad från en kontrollgrupp.
 

Det samlade resultatet från den placebokontrollerade kliniska studien visade att huden efter sex veckor var mer elastisk, resultatet var statistiskt signifikant.

Efter 12 veckor var huden betydligt jämnare i gruppen som fick Evelle jämfört med placebogruppen.

© Pharma Nord • Box 8134 • S-163 08 Spånga • www.pharmanord.se